Axon cable rūpnīcas ēku rekonstrukcija


Tips : Ražošana
Objekts : Rūpnīca/Loģistikas centrs
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 10 000 m2
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2012

Uzņēmuma darbiniekiem ir iespēja piedalīties ne tikai rūpnieciskas ēkas rekonstrukcijā un modernizācijā, bet arī būvniecības procesā, piedaloties veicamajā būvuzraudzībā. Tas izslēdz normu un noteikumu pārkāpšanas iespēju.