Bērnu laukumu izbūve Daugavpilī


Tips : Labiekartošana
Objekts : Bērnu laukumi
Vieta : Latvija/Daugavpils
Projekta sākums : 2019
Projekts pabeigts :

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 3 bērnu/sporta laukumus Daugavpilī.
2.Preču ielā:
-Izstrādāt rotaļu laukuma risinājumu
-Izvietot rotaļu aprīkojumu saskaņā ar iekārtu drošības zonu prasībām un, ievērojot zonējumu pēc vecuma kategorijas
-Izstrādāt sporta aprīkojuma risinājumu
-Izstrādāt rotaļu un sporta laukuma seguma risinājumu, veicot teritorijas planēšanu, vai piedāvāt tādu variantu, kurš piemērots esošiem apstākļiem.
Vaļņu ielā:
Paredzēts izveidot jaunu multifunkcionālu bērnu rotaļu laukumu, izbūvējot spēļu iekārtas ar šūpolēm, karuseļiem, trenažieriem, vingrošanas elementiem un smilšu kasti, pirms tam demontējot visus novecojušos elementus, jaunu gājēju celiņu, ierīkojot gumiju plākšņu un smilšu segumu.
Strādnieku ielā:
-Ierīkot sporta laukuma segumu
-Izvietot sporta aprīkojumu saskaņā ar iekārtu drošības zonu prasībām un ievērojot zonējumu pēc vecuma kategorijas.
-Izstrādāt sporta laukuma seguma risinājumu, veicot teritorijas planēšanu, vai piedāvāt tādu variantu, kurš piemērots esošiem apstākļiem.
Nodrošināt  sporta laukuma piekļūšanas un uzturēšanas funkcijas pildīšanu, konstrukciju un segumu ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem.