Biomasas elektrostacija Valkā


Tips : Enerģijas ražošana
Objekts : Biomasas elektrostacija
Vieta : Latvija/Valka
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2012
Sadarbībā ar rti

Alternatīvas enerģijas izmantošana ir obligāts nosacījums noturīgākas nākotnes veidošanai. Mēs ar prieku un gatavību piedalījāmies uz biomasas strādājošas elektrostacijas būvniecībā. Šī stacija atklāj jaunas iespējas, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, un samazina atkritumu daudzumu, izmantojot biomasu kā degvielu.