• Būvuzraudzība
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI


  VIENS NO JAUNĀKAJIEM VIRZIENIEM ĒKU PROJEKTĒŠANĀ IR TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI VIEGLI ADAPTĒJAMU UN ELASTĪGU ĒKU BŪVNIECĪBA.

  Daži no tā elementiem, piemēram, dabas resursu un materiālu pielietošana, ir zināmi jau kopš Latvijas senas vēstures laikiem. Mūsdienu būvniecībā vairāku gadsimtu pieredze apvienojas ar jaunākiem tehnoloģiskiem risinājumiem, rezultātā veidojas tradicionālo un moderno tehnoloģiju līdzsvars.