Dabas parks


Tips : Vide
Objekts : Dabas parks
Vieta : Latvija
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Projekta mērķis – Nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās: Samazinot augsnes eroziju; Samazinot eitrofo piesārņojumu; Optimizējot apmeklētāju plūsmas; Nodrošinot dabas teritoriju pieejamību.