Daugavpils Kultūras Pils


Tips : Kultūra
Objekts : Kultūras pils
Vieta : Latvija/Daugavpils
Projekta sākums : 2017
Projekts pabeigts : 2019

Projekta mērķis: paaugstināt Daugavpils pašvaldības iestādes Kultūras pils (Smilšu ielā 92, Daugavpilī) ēkas energoefektivitāti un samazināt primārās enerģijas patēriņu.
Veikta ēkas fasādes un jumta siltināšana, apdare ar šķiedrcementa plāksnēm, jaunu logu, ārdurvju un stikloto vitrīnu montāža, ventilācijas, siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas izbūve, iekšējā apgaismojuma rekonstrukcija un iekštelpu apdares atjaunošana. Būtisks ieguvums – uzlabota ēkas ugunsdrošība, pārbūvējot evakuācijas izejas atbilstoši mūsdienu prasībām. Būvdarbu laikā tika nodrošināta objekta autoruzraudzība.
Būvprojekta ietvaros tika izstrādāts arī detalizēts pieguļošās teritorijas labiekārtojuma risinājums. Ierobežotā finansējuma dēļ tas pagaidām nav realizēts.