Daugavpils lidosta


Tips : Administrātīvais
Objekts : Daugavpils lidosta
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 90 000 m2
Projekta sākums : 2012
Projekts pabeigts : 2012
Sadarbībā ar rti

Tika izstrādāts pirmsprojekta risinājums, kurā ietilpst esošo lidostas ēku novērtējums un piedāvājums jaunu ēku, būvju un lidostas darbībai nepieciešamo navigācijas sistēmu izbūvi. Projekts tika izstrādāts sadarbībā ar Lietuvas arhitektiem – Ltd. “FORMA”.