Daugavpils TEC


Tips : Enerģijas ražošana
Objekts : Daugavpils TEC
Vieta : Latvija/Daugavpils
Projekta sākums : 2012
Projekts pabeigts : 2012

Projektā ir paredzēts veikt Daugavpils termocentrāles rekonstrukciju ar mērķi ierīkot tajā koģenerācijas staciju. Projekta priekšrocības – darbs ar jaunām tehnoloģijām.