Daugavpils Universitāte


Tips : Izglītība
Objekts : Daugavpils universitāte
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 16 000 m2
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :
Sadarbībā ar rti

Daugavpils universitātes Parādes ielā 1A, Daugavpilī, rekonstrukcija tiek paredzēta 2 kārtās. 1. kārta ir esošās ēkas renovācija. Tās apjomos ir iekļauta auditoriju, gaiteņu un vestibila renovācija, ēkas pielāgojamas personām ar kustību traucējumiem. Tiek paredzēta observatorijas izbūve.

Ēkas jaunbūvējamais korpuss ietver apjomīgu laboratoriju un auditoriju kompleksu, kurā izvietojas gan iekārtas, kas atrodas universitātes vēsturiskajā ēkā Vienības ielā, gan jaunas tehnoloģijas, pat izbūvējot NANO tehnoloģijām piemēroto t.s. “tīro telpu”. Ēkas veido interesantu apjomu, kurš ir uzskatāmi redzams no Daugavpils pilsētas dambja – Daugavas ielas.

Projektā tiek paredzēta teritorijas labiekārtošana. Projekta arhitektūras daļas izstrādātājs – SIA “Nams”.