Daugavpils Universitāte


Tips : Izglītība
Objekts : Daugavpils Universitāte
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 6 000 m2
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Jaunais Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpuss tiek veidots kā funkcionāla un mūsdienīga, uz ilgtspējīgiem principiem balstīta mācību un darba vide, kura kļūs par šodienas nostādnēm atbilstošu zināšanu un jaunu tehnoloģiju apguves un izpētes vietu. Ir paredzēts, ka ēka organiski iekļausies esošajā pilsētvidē un būs videi draudzīga, kā arī būs pieejama cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (izveidots panduss un lifts ratiņkrēsliem, uzraksti Braila rakstā, kontrastējošas krāsas orientieri utt.). Lai ēkas vide būtu atbilstoša laboratoriju prasībām, būvniecības procesā tiks izmantotas jaunākās tehnoloģijas.

Jaunais Daugavpils Universitātes laboratoriju korpuss būs divstāvīga ēka, kuras kopējā platība būs 6008,4 m2. Kopumā jaunā Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpusā tiks izvietots tehniskais angārs, ķīmijas, fizikas, hidroekoloģijas, kvartārvides, parazitoloģijas, biotehnoloģijas, histoloģijas, metālapstrādes un citas mācību laboratorijas, tīrtelpa, kā arī serveru telpa, semināru telpa un darba telpas akadēmiskajam personālam, kas tiks aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu. Ir paredzēts, ka ēkas būvniecības darbi tiks pabeigti nākošā gada pavasarī. Paredzamās jaunā laboratoriju korpusa būvniecības izmaksas: 6, 5 miljoni Ls.

Jaunā korpusa būvniecība norisinās ERAF līdzfinansētā projekta “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” ietvaros.