Ūdens un kanalizācijas tīkls Valkā


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Ūdens un kanalizācija
Vieta : Latvija/Valka
Platība : 3 500 m
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Projekta ietvaros tika izstrādāta rehabilitācijas sistēma esošajiem ūdensapgādes tīkliem, veikta centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Mūsdienīgas sūkņu stacijas izbūve un artēziskās akas rekonstrukcija.