Dienesta viesnīca (Krāslava)


Tips : Izglītība
Objekts : Dienesta viesnīca
Vieta : Latvija/Krāslava
Projekta sākums : 2019
Projekts pabeigts :

Dienesta viesnīcu paredzēts izbūvēt, sabloķējot to ar blakus esošo Krāslavas valsts ģimnāzijas ēku, aizmūrējot skolas logus bloķēšanās vietā, izveidot uguns nodalījuma norobežojošo konstrukciju. Starp ēkām paredzētas atbilstošas ugunsnoturīgas durvis, lai būtu iespeja pārvietoties starp tām.