Dienesta viesnīca


Tips : Izglītība
Objekts : Dienesta viesnīca
Vieta : Latvija/Kandava
Platība : 1500 m2
Projekta sākums : 2017
Projekts pabeigts : 2018

Projektētā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēka atrodas Kandavas lauksaimniecības tehnikuma ēku kompleksā pie Valteru ielas, kas krusto Daigones ielu. Tehnikuma ēku komplekss atrodas pilsētas austrumu pusē netālu no Teteriņu ezera. Teritorija ir ļoti bagāta ar zaļajiem stādījumiem – kokiem (gan lapu, gan skujkokiem), krūmiem, dekoratīvajiem stādījumiem, zālājiem.
Projektā paredzētie darbi skar tikai ēkas iekštelpas, neskarot ārsienas un fasādi. Ēkas pārbūve neskar arī energoefektivitātes rādītājus.
Projekta mērķis ir uzlabot dzīvojamos apstākļus studentiem, veicot ēkas iekšējos remontdarbus.