Dīvlīmeņu pārvada būvniecība Daugavpilī


Tips : Būvniecība
Objekts : Pārvads
Vieta : Latvija/Daugavpils
Projekta sākums : 2014
Projekts pabeigts : 2017

Projekta ietvaros paredzēta Smiltenes ielas dīvlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī. Tika veikta autoruzraudzības kontrole.
Tehniskajā projektā ietilpa sekojošas komponentes:
-Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas rekonstrukcija;
-Jaunas lietus ūdeņu kanalizācijas būvniecība;
-Esošā ūdensvada un saimniecības kanalizācijas rekonstrukcija.

Sadarbībā ar SIA “BRD projekts”