Dzvojamā ēka Jurmalā


Tips : Dzīvojamā
Objekts : Dzīvojamā ēka
Vieta : Latvija
Platība : 2 200 m2
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :
Sadarbībā ar rti

Projektēšanas darbi tika veikti prīvatmājai Jūrmalā, kas atrodas jauktās atpūtas un dzīvojamās teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslās zonā. Skaistā prīvātmāja, kas atrodas 20 metru attālumā no jūras.