Dzīvojamā ēka


Tips : Restaurācija
Objekts : Dzīvojamā ēka
Vieta : Latvija
Platība : 3 500 m2
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

Projekta ietvaros tika veikta fasādu renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrāde. ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.