Ēkas renovācija


Tips : Būvniecība
Objekts : Ēkas fasāde
Vieta : Latvija/Riga
Projekta sākums : 2017
Projekts pabeigts :

Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskā centra un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma Rīgas vēsturiskā centra teritorijā. Ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6692.
Projekta izstrādes un autoruzraudzības ietvaros bija paredzēts:
fasādes renovācija un restaurācija, ietverot apmetuma remontu un reljefo daļu atjaunošanu, dekoratīvo elementu un rotājumu restaurāciju;
esošo durvju un vēsturisko logu atjaunošana vai nomaiņa;
kondicionēšanas iekārtu demontāža vai pārvietošana, paredzot dekoratīvus aizsargpaneļus;
lietus ūdens novadīšanas sistēmas renovācija;
ēkas fasāžu funkcionālā un dekoratīvā izgaismojuma risinājumu izstrāde;
balkonu renovācija – izveidot jaunas nesošās metāla konstrukcijas un dzelzsbetona balkona plātnes pārsegumu esošo konstrukciju vietā, renovēt balkonu margas, veikt balkona apdari.