• Energoaudits
  • ENERGOEFEKTIVITĀTE    REM PRO INŽENIERI IR PAVEIKUŠI VAIRĀK NEKĀ 500 ENERGOAUDITU

    Firmai REM PRO ir milzīgā pieredze dzīvojamo, sabiedrisko un rūpniecības ēku energoaudita veikšanā. Mūsu inženieri ir paveikuši vairāk nekā 500 energoauditu. Mēs nodarbinām sertificētos speciālistus un strādājām atbilstoši Eiropas normām EN 473 un ISO 9712.

    Mēs veicam termografisko apsekošanu, būvju gaiscaurlaidības un hermētiskuma pārbaudi, izmantojot vismodernāko un visdrošāko aprīkojumu un programmatūru. Mūsu speciālisti pēc pasūtītāja pieprasījuma arī gatavo visu nepieciešamo dokumentāciju Eiropas un vietēja līdzfinansējuma saņemšanai (ERAF, KPFI u.c.) atbilstošajā formā.

    Tāpat mēs varam sagatavot pagaidu energoefektivitātes sertifikātu ēkas nodošanai ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas vai uzbūvēšanas, kā arī pilnvērtīgo sertifikātu ēkai, kura jau tiek ekspluatēta. Pagaidu energoefektivitātes sertifikāts ir derīgs 2 gadu laikā, ēkas energoefektivitātes sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadi.