Ģimnāzijas ēdnīcas piebūve


Tips : Izglītība
Objekts : Skola/ģimnāzija
Vieta : Latvija/Rēzekne
Projekta sākums : 2019
Projekts pabeigts : 2019

Projektēta ēkas piebūve esošajai ģimnāzijas ēkai. Teritorijā atrodas sporta zāles būve un palīgēka.
Ieejas un iebrauktuves teritorijā ir gan no Raiņa, gan no Lubānas ielas, paredzot piekļuvi gan autotransportam, gan gājējiem. Projektētais apjoms atrodas tuvāk Lubānas ielas iebrauktuvei un ieejai. Paredzēts mainīt esošā gājēju celiņa konfigurāciju, pie gājēju ieejas vārtiem sadalot to divos virzienos – esošais uz vienu pusi ap ēku, jaunais uz piebūves ieeju. Abus posmus paredzēts bruģēt. Pēc būvniecības tiks atjaunots esošais asfaltbetona segums un zālājs.
Piebūves apjoms aizņem pašlaik brīvo vietu starp ēkas daļu – no ēkas atstati stāvošu aktu zāli (kura savienota ar virs zemes paceltu galeriju) un esošo ēdnīcas apjomu. Pašlaik var pārvietoties zem galerijas.
Demontēti un pārcelti esoši sadzīves kanalizācijas tīkli un ūdensvads, kuru vietā paredzēta piebūve.
Esošās ēkas aktu zāle savienota ar galveno ēkas apjomu ar  ‘’gaisa’’ pāreju, ļaujot brīvi pārvietoties zem tās un nokļūt ēkas iekšpagalmā, kur atrodas kopts košumdārzs. Projektētā pārbūve, bloķējot aktu zāles un esošās ēdnīcas apjomus, paredz anulēt šo eju.