Iela


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Komunāla un Skolas ielas
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 1 825 m
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Komunālas ielas braucamā daļa tiks rekonstruēta no dzelzceļa pārbrauktuves Nīderkūnos līdz krustojuma Skolas ielā. Kopējais trases garums ir 1 825 m. Projekta laikā plānots uztaisīt plātāku ielu līdz pat 7-7,5 m, labiekārtot gājēju un veloceliņus, noasfaltēt šķērsojošās ielas. Veicot pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukciju, nodrošināt pilsētvides atjaunošanu , uzlabot pilsētas pievilcību, veicināt iedzīvotāju mobilitāti un nodrošināt pilsētas un reģiona iedzīvotājiem iespējas saņemt kvalitatīvus pakalpojumus.