Kājceļš Rēzeknē


Tips : VIde
Objekts : Parks/Kājceļš
Vieta : Latvija/Rēzekne
Platība : 1 095 m2
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Projekta mērķis ir paaugstināt Rēzeknes pilsētas konkurētspēju, izveidojot civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļu reģionālā daudzfunkcionālā centra ēkā un pieejamu Gājēju ielas infrastruktūru pilsētas mazattīstītajās teritorijās – gar Rēzeknes upi Dārzu ielas, Atbrīvošanas alejas un Pils ielas rajonā, savienojot izglītības un kultūras objektu teritorijas.