Koksnes granulu ražotne


Tips : Ražošana
Objekts : Granulu ražotne
Vieta : Latvija
Platība : 130 000 m2
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

Objekts – koksnes granulu ražotne ar jaudu 180 000 tonnu gatavās produkcijas gadā, izmantojot koksnes materiālus (1 300 000 m3 gadā) – malku, krūmus, zarus, skaidas, šķeldu. Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai tiks uzstādīta šķeldas sadedzināšanas iekārta – katlu māja ar jaudu līdz 25 MW.