Koledža


Tips : Izglītība
Objekts : Universitāte/Skola
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 5 000 m2
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2011

REM PRO eksperti ir veikuši skolas ēku kompleksa renovāciju abos būviecirkņos, gan Bauskas ielā 23 un 25, gan Strādnieku ielā 16, Daugavpilī. Īpaša uzmanība tika pievērsta vēsturiskajai ēkai Varšavas ielā 23, Daugavpilī – sarkano ķieģeļu ēkai ar ekskluzīvo, dekoratīvo, zilo paneļu fasādes apdari. Blakus esošā darbnīcas ēka tika pieskaņota tādā veidā, lai veidotu kompozīciju ar skolas ēku.