Krievu licejs


Tips : Izglītība
Objekts : Universitāte/Skola
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 7 000 m2
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2012

Krievu Licejā veikto darbu būvuzraudzība ir nodrošinājusi nepieciešamo noteikumu un normu ievērošanu, tādējādi veicinot skolas sākotnēja pievilcīga veidola atjaunošanu un skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.