Krievu licejs


Tips : Izglītība
Objekts : Universitāte/Skola
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 7 000 m2
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2012

Veicot pēckara ēkas renovācijas darbus, tika ierīkotas arhitektoniski pievilcīgās fasādes. Īpašā uzmanība tika pievērsta dekoratīvajiem elementiem. Projekta ietvaros tika pilnībā aizvietotas ēkai apkārt esošās iekārtas – tika aprīkoti volejbola un strītbola laukumi, celiņi, kā arī skolas reprezentatīvais laukums. Īpašā uzmanība arī tika pievērsta metāla žogiem un citiem elementiem, kuri būtiski uzlabo skolas izskatu.