Krievu licejs


Tips : Izglītība
Objekts : Universitāte/Skola
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 7 000 m2
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2012

Veicot pēckara gados būvētās ēkas renovācijas darbus, tika izveidotas arhitektoniski pievilcīgas fasādes. Īpaša uzmanība pievērsta dekoratīvajiem elementiem. Projekta ietvaros pilnībā aizvietotas ēkai apkārt esošās iekārtas – tika aprīkoti volejbola un strītbola laukumi, celiņi, kā arī skolas reprezentatīvais laukums. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī metāla žogiem un citiem elementiem, kas būtiski uzlabo skolas izskatu.