Līvānu ūdenssaimniecības attīstība


Tips : Ūdensapgāde
Objekts : Ūdensapgādes sistēma
Vieta : Latvija/Līvāni
Garums : 9,48 km
Projekta sākums : 2017
Projekts pabeigts : 2018

Projekta mērķis ir izveidot jaunus sadzīves kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumus Līvānu pilsētas iedzīvotājiem.
Šī projekta ietvaros ir iespējams paplašināt ūdensapgādes sistēmu, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus.
Būvprojekts ūdensapgādes sistēmas paplašināšanai tiek izstrādāts vienlaicīgi ar būvprojektu sadzīves kanalizācijas sistēmas paplašināšanai un tos izbūvēt ir ieteicams vienlaicīgi.
Projektā plānotā ūdensapgādes tīklu būvniecība kopējais ieprojektēto maģistrālo tīklu apjoms 7,57km, kopējais ieprojektēto tīklu apjoms 9,48 km.
Projektā plānotā kanalizācijas tīklu būvniecība plānota dažādās Līvānu pilsētas ielās, kopējais ieprojektēto maģistrālo tīklu apjoms 9,23 km, t.sk.: pašteces kanalizācijas tīkli 8,2 km, spiedvadi 1,03 km, 6.gab kanalizācijas sūkņu stacija.