Militārā hospitāļa restaurācija


Tips : Vēsturiskā/Kultūras
Objekts : Militārais Hospitālis
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 10 000 m2
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2012

Tika veikts vēsturisks un arhitektoniski-māksliniecisks pētījums Kara slimnīcas ēkā, kura ir Daugavpils cietokšņa sastāvdaļa; skiču, tehniski-ekonomiska pamatojuma un tālākas projekta attīstības vīzijas izstrāde. Liels pētniecisks darbs tika padarīts ēkas iekšienē – no arhitektūras pētījumiem līdz inženiertehniskajiem risinājumiem. Ēka bija aprīkota ar ventilācijas un apkures sistēmām, kuras ir raksturīgas 19. gadsimta 30-ajiem gadiem.