Multifunkcionālais centrs


Tips : Multifunkcionālais
Objekts : Ropažu MFC
Vieta : Latvija/Ropaži
Platība : 3 000 m2
Projekta sākums : 2016
Projekts pabeigts :

Objektam plānotas divas piebrauktuves. Projektā paredzēta telpu pārplānošana, atbilstoši projektēšanas uzdevumā noteiktajiem funkcionālajiem mērķiem: Multifunkcionālais centrs (MFC) Ropažu novada iedzīvotājiem; Dzīvokļi un palīgtelpas patvēruma meklētājiem. Projektā paredzēts veikt sekojošus celtniecības darbus: demontēt jaunajam plānojumam neatbilstošās starpsienas; izbūvēt jaunās metāla karkasa starpsienas; veikt pamatu siltināšanu; montēt jaunus PVC logu blokus; veikt ārsienu siltināšanu; izbūvēt jaunus pandusus, pacelšanas platformu riteņkrēslu lietotājiem, remontēt esošās un izbūvēt jaunas ārējēs kāpnes; veikt jaunu inženiertīklu montāžu ( apkure, ūdensapgāde, kanalizācija, un elektroapgāde); veikt iekštelpu apdares darbus; izbūvēt lietus ūdens noteku sistēmu ar ūdens novadīšanu pa reljefu; izbūvēt brauktuves ar asfaltbetona segumu un gājēju ietves; izbūvēt teritorijas apgaismojuma tīklu, videonovērošanu; pēc būvdarbu beigšanas atjaunojams zāliens ēkai pieguļošajā teritorijā. Apbūves laukums – 655.25m2. Telpu kopējā platība – 2226.92 m2.