Muzeja rekonstrukcija


Tips : Vēsturiskā/Kultūras
Objekts : Muzejs
Vieta : Latvija/Krāslava
Platība : 2 000 m2
Projekta sākums : 2012
Projekts pabeigts : 2012

Muzeja rekonstrukcija Krāslavā ir lielisks piemērs tam, kā rekonstrukcijas darbi ne tikai uzlabo ēkas tehnisko stāvokli vai ārējo izskatu, bet arī palīdz saglabāt Latvijas māksliniecisko un vēsturisko mantojumu.