Nikolaja ielas restaurācija


Tips : Vēsturiskā/Kultūras
Objekts : Nikolaja iela
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 10 000 m2
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Projektu “Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” iecerēts realizēt ERAF aktivitātē “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai attīstībai”.

Projektā paredzēts atjaunot Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa Nikolaja ielas apbūvi, tostarp atjaunot Nikolaja ielas daļas segumu un profilu, restaurēt Nikolaja vārtus un tiltu, rekonstruēt sabiedrisko tualešu ēkas un saimnieciskās ēkas, ierīkot tūristu transporta autostāvvietas Daugavas ielā, labiekārtot pieguļošās teritorijas vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru platībā, atjaunot lietus ūdeņu savākšanas sistēmas, kā arī izbūvēt veloceliņa posmu un ierīkot ārējo apgaismojumu.