Notekūdeņu attīrīšana Valkā


Tips : Daba/Vide
Objekts : Notekūdeņu attīrīšanas stacija
Vieta : Latvija/Valka
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2011
Sadarbībā ar rti

Tīras ūdens klātbūtne ir nepieciešamais nosacījums ikviena cilvēka dzīvei. Ūdensapgādei un ūdens attīrīšanai tiek pievērsta liela uzmanība, ūdens sistēmu pilnveidošana ir liels ieguldījums vides aizsardzībā un sabiedrības dzīvē. Mūsu pienākums neierobežojas ar tīras ūdens piegādi gala lietotājam, bet arī nodrošināt nostrādātas ūdens atgriešanos apkārtējā vidē, nekaitējot ekoloģijai.