Ofisa ēka Liepājā


Tips : Daudzfunkcionāla ēka
Objekts : Ofisa ēka
Vieta : Latvija/Liepāja
Platība : 2 500 m2
Projekta sākums : 2016
Projekts pabeigts :

Projekta ietvaros plānots esošo kolonnu demontāžā un jauno kolonnu izbūvēšana. Avārijas stāvoklī esošās pārseguma daļas demontāža un jaunā pārseguma izbūvēšana. Esošā pārseguma (centrālajā daļā) pastiprināšana vai demontāža un izbūvēšana no jauna. Jaunu pamatu izbūvēšana kāpņu telpai, lifta šahtām. Jaunu ailu izkalšana ēkas stāvos saskaņā ar ēkas jaunu plānojumu. Inženierkomunikāciju atvērumu izbūve esošajās sienās un pārsegumos, kā arī ar to saistītā konstrukciju pastiprināšana un pārbūve. Lifta šahtu izbūvē visā ēkas augstumā. Kāpņu telpas demontāža. Jaunu kāpņu telpas izbūve. Jaunu kāpņu izbūve saglabājamajā kāpņu telpā. Dzelzsbetona pandusu izbūvēšana. Jaunā vējtvera izbūvēšana. Esošās garāžas pārbūve.