• Par mums
  • Mums ir plaša pieredze iestāžu ēku, skolu, palīgēku, biroju, dzīvojamo namu projektēšanā, celtniecības vadīšanā un inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī interjera dizainā un ģenerālplānu sastādīšanā.

    Ekspertu komanda izstrādā visas projekta stadijas, ieskaitot arhitektūras un vides dizainu, ģenerālplānu, kā arī infrastruktūras (ceļi, ūdensapgāde un ūdens attīrīšanas iekārtas, kanalizācija, gāzes apgāde, telekomunikāciju tīkli, elektrotīkli) un speciāla inženiertehniska aprīkojuma (strukturālais dizains, apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, ugunsgrēka signalizācijas sistēmas) izstrādāšanu.