• Par mums
  • Firma REM PRO tika dibināta 2007. gadā. Īsajā laika periodā firma REM PRO ir pastiprinājusi savu pozīciju tirgū kā strauji augošam uzņēmumam, kurš piedāvā pakalpojumus dizaina, inženierzinātnes, energoaudita, projektu vadīšanas un būvuzraudzības nozarē. Mūsu izaugsme bija sekmīga kā profesionālajā, tā arī ģeogrāfiskajā ziņā. Šobrīd uzņēmumam ir divi biroji Latvijā, birojs Maskavā. Firma REM PRO darbojas arī starptautiskajā tirgū (Baltijas valstis, Krievija un Baltkrievija). Pēdējos gados uzņēmums ir piedalījis vairākās starptautiskajās izstādēs.