Parks viesnica ķemeri


Tips : Administrātīvais
Objekts : Viesnica Ķemeri
Vieta : Latvija/Jūrmala
Platība : 20 000 m2
Projekta sākums : 2016
Projekts pabeigts :

ķemeru kūrorta viesnīcas rekonstrukcija-restaurācija Tukumu iela 42, Jūrmala.