Pasīvā māja


Tips : Zaļa enerģija
Objekts : Tiskadu vidusskola
Vieta : Latvija/Rēzekne
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Projektu „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām ”un „Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot Tiskādu vidusskolas un speciālās internātpamatskolas rekonstrukciju, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības prasībām.