• Projektēšana
  • INOVATĪVI RISINĀJUMI    REM PRO sniedz visu pakalpojumu spektru MEP (mehānisko, elektrisko un ūdensvada) un HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) sistēmu projektēšanā. Šādos pakalpojumos ietilpst projektēšana, testēšana un mūsu inženieru veicamā apsekošana. Tāpat mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu mehāniskajā dizainā saskaņā ar klienta vajadzībām un izvirzāmām prasībām. Kompānijas pieeja balstās uz sadarbību – mēs nodrošinām sadarbību ar klientiem un citiem partneriem, lai ātri reaģētu uz pēkšņi rodošām problēmām un/vai izmaiņām.
    Būvkonstrukciju projektēšana tas ir vienotās sistēmas veidošanas darbs, kas ietver sevī arhitektūras, konstruktīvās, tehnoloģiskās, inženierzinātniskās kā arī dizaina risinājumus.
    Drošības sistēmu projektēšana- tas ir apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, izziņošanas, dūmu, ugundzēsības, videonovērošanas, automātikas, piekļuves kontroles sistēmas projektēšana u.c.