• Projektēšana
  • INOVATĪVI RISINĀJUMI    SIA «REM PRO» veic elektroapgādes sistēmu līdz 110 kW projektēšanu un 110-330 kV sprieguma apakšstaciju un sadales punktu projektēšanu, nodrošinot pilnus inženiertehniskus pakalpojumus utt.

  • ELEKTROTĪKLI

    VAIRĀK NEKĀ 123 PROJEKTI TIEK REALIZĒTI