Šaujampulvera noliktava


Tips : Restaurācija
Objekts : Daugavpils Cietoksnis
Vieta : Latvija
Platība : 5 000 m2
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

Ēkai ir mākslas galerijas funkcija, atpūtas un rekreācijas funkcijas, kā arī mākslas priekšmetu glabātuves funkcijas. Objekta teritorijā ir vairākas izmantošanas intensitātes un funkcionālās zonas, kas paredz dažādas iespējas atpūtai, kustībai, satiksmes infrastruktūrai un citām nepieciešamajām funkcijam, kas tiek tematiski un funkcionāli risinatas ar dizainu un labiekārtojuma elementiem, iekļaujot oriģinālus risinājumus. ēka un tai pieguļošā zeme atrodas vasts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” un valsts nozīmes athitektūras pieminekļa “Daugavpils cietokšņa apbūve” teritorijā.