RKP būvtehnisko apsekošana


Tips : Aizsardzība
Objekts : Robežpunkts
Vieta : Latvija/Pāternieki, Silene
Platība : 987.4m2
Projekta sākums : 2019
Projekts pabeigts : 2019

Robežšķērsošanas vietu “Pāternieki”, Pāterniekos, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, un “Silene”, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, infrastruktūras būvju tehniskā apsekošana