RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA


Tips : Rūpniecība
Objekts : Rūpnieciska zona
Vieta : Latvija/Daugavpils
Garums : 536m
Projekta sākums : 2017
Projekts pabeigts : 2018

Projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” mērķis ir Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.