Saules skola


Tips : Izglītība
Objekts : Skolas ēka
Vieta : Latvija
Platība : 2 500 m2
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

Projekts ietvēr sevī divu esošo ēku rekonstrukciju un jaunā bloka izbūvi, kas varētu reorganizēt teritorijas izmantošanu skolas vidē .
Ideja bija padarēt pastāvošo kuba formas ēku izteiksmīgāku , kas varētu radīt lielāku sineriju ar ielu un ceļu, un metāla korpusu , kas izplatās pa teritoriju un rada ārējo telpu .
Studentu rezidences ēka tika rekonstruēta ņēmot vērā esošās fasādes elementus. ārējā telpa tika veidota atbilstoši saules koncepcijai un pielāgota brīvdabas teātrim.