Skola


Tips : Izglītība
Objekts : Universitāte/Skola
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 5 000 m2
Projekta sākums : 2016
Projekts pabeigts :

Projekta ietvaros plānots izveidot ergonomisku mācību vidi. ēkas pārbūves rezultātā mācību korpusā ir paredzēts veikt mācību telpu, sporta zāles, administrācijas un virtuves telpu, kā arī aktu zāles un ģērbtuvju pārbūvi, sanitāro mezglu pārbūvi un atjaunosanu, iekšējo inženiertīklu izbūvi un pārbūvi, apgaismojuma modernizēšana – mainītas LED lampas. Halles telpā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks ierākoti pacŗlāji un sanitārmezgls. Kāpņu telpās tiks veikta esošo margu konstrukciju demontāža un jaunu uzstādīškana, kā arī kāpņu laukumu tīrīšana, gruntēšana un krāsošana.