Telekomunikācijas tīkls


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Telekomunikācijas tīkls
Vieta : Latvija/Latgale
Platība : 200 km
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Projekta uzdevums ir telekomunikācijas tīklu projektēšana Latgales reģionā, kas sevī iekļauj optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas darbus Balvu, Dagdas, Daugavpils, Rēzeknes, Kārsavas, Krāslavas, Preiļu un Viļakas novadu teritorijā. Projekts tika īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros. Projektā ir paredzēta 200 km optiskā kabeļa trases un ap 40 pieslēguma punktu izbūve. Projekta mērķis ir platjoslas interneta pakalpojumu vienlīdzības pieejamības nodrošināšana, kas savukārt veicinās telekomunikācijas infrastruktūras attīstību Latgales reģionā, kas jo īpaši ir svarīgs lauku teritorijās.