Tramvaju ceļi Liepājā


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Dzelzceļš
Vieta : Latvija
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

Atbilstoši Projektēšanas uzdevumam tramvaju sliežu ceļa pārbūve tiek paredzēta Lielā ielā, posmā no Liepājas Universitātes līdz Jaunai ostmalai Rīgas ielā, ieskaitot Tramvaju tiltu pār Tirdzniecības kanālam. Projektētais tramvaju sliežu ceļš pie Jaunās ostmalas tiek savienots ar agrāk realizētu sliežu ceļu pārbūves projekta robežu. Projektētais sliežu ceļā ar esošo sliežu ceļu tiek savienots pārejas posma robežās, kas ir ārpus projekta robežas. Pārejas posms Lielā ielā pie Liepājas universitātes ir 27,14m garš. Tas tiek izveidots ar nolūku, lai savietotu projektšto starpsliežu ceļu, kas ir 2.80m plats ar esošo starpsliežu ceļu. Projekta ietvaros tiek paredzēta arī tramvaju kontakttīkla pārbūve, apgaismojuma ierīkošana (t.sk. gājēju pārejās), lietusūdens kanalizācijas izbūve un apkārtējās teritorijas labiekārtojums. Kā arī saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, tiek izstrādāts Ostmalas 39 promenādes labiekārtojuma skiāu projekts.