Tramvaju līnija


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Tramvaju līnija
Vieta : Latvija/Daugavpils
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu posmu kontakttīkla pielāgošanai stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēju izmantošanai projekta ietvaros ir paredzēts veikt esošo tramvaja maršrutu pielāgošanu, lai tramvaja kontakttīkls spētu nodrošināt kustību gan tramvajiem ar strāvas novadītāj stienī, gan tramvajiem ar pantogrāfu, paredzot abu tipu tramvaju kustību projektā pielāgotajos posmos. Projekts ir sadalīts divos posmos: A posms sastāv no sekojošiem apakš posmiem: no 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojuma, līdz 18. novembra ielas un Vasarnīcu ielas krustojumam (ieskaitot); no 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumam līdz iebraukšanai tramvaju depo teritorijā Jātnieku ielā; Tramvaju depo teritorija, Jātnieku ielā 90; no 18. novembra ielas un Valkas ielas krustojumam līdz 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojumam; no 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojumam līdz ēkai Vienības ielā 1. B posmā iekļauti darbi no 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma līdz tramvaja apgriešanās lokam Višķu ielā. Paredzot esošā kontakttīkla rekonstrukciju atbilstoši prasībām kuras noteica pasūtītāja projektēšanas uzdevums tika pilnābā modernizēti abi posmi, paredzot kontakttīkla balstu nomaišu, paredzot to izvietošanu atbilstoši normatīvajām prasībām.