Trokšņa sķēršļi


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Latvijas Dzelzceļš
Vieta : Latvija/Rīga
Platība : 1000 m
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Skaņizolējošu barjeru kasetes ir projektētas lielas skaņu absorbētspējas un labas skaņizolācijas sasniegšanai. Lai samazinātu garāmbraucošā autotransporta radīto troksni, tiek izstrādāti trokšņus izolējošie parapeti.