Ūdens un kanalizācijā Daugavpili Križi


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Ūdens un kanalizācija
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 12 500 m
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :
Sadarbībā ar rti

Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības pilnveidošanu, lai nodrošinātu tās atbilstību Latvijas un Eiropas likumdošanas prasībām un centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību pēc iespējas lielākam pilsētas iedzīvotāju skaitam. Projekta „Ūdensapgādes attīstība Daugavpilī, III. kārta” izpildes rezultātā tiks uzlabota cilvēku dzīves kvalitāte, tiks izveidoti apstākļi teritorijas attīstībai, pazemināsies ūdens zudumi, samazināsies notekūdeņu iesūkšanās augsnē un virszemes ūdenstilpnēs, tiks atrisināta kanalizācijas sistēmas applūdināšanas problēma lietusgāžu laikā.