Ūdens un kanalizācija Līvānos


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Ūdens un kanalizācija
Vieta : Latvija/Līvāni
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :
Sadarbībā ar rti

Projekta ietvaros tika izstrādāta reabilitācijas sistēma esošajiem ūdensapgādes tīkliem, tos skalojot un hlorējot, jaunu cauruļvadu celtniecība un lietotāju pieslēgšana. Projektēta jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas tīkla iecirkņu ierīkošana kas ļaus lielu pilsētnieku daļu pieslēgt centralizētajai sistēmai.