Ūdens un kanalizācija Valkā


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Ūdens un kanalizācija
Vieta : Latvija/Valka
Platība : 5 900 m
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, tiks rekonstruēti 886 m esošo ūdensapgādes tīklu Tālavas un Pumpura ielās, kā arī 204 m kanalizācijas tīklu Tālavas, Beverīnas un Varoņu ielās. Bez tam, tiks izbūvēti arī jauni ūdensapgādes (2364.1 m) un kanalizācijas (1979.7 m) tīkli Blaumaņa, Varoņu, Tālavas, Pumpura, Tērauda, Līvu, Beverīnas un Valdemāra ielās. Vēl iepriekšminētā projekta ietvaros tiks izbūvēts ūdensvada atzars (465 m garumā), kas nodrošinās ūdensapgādi Lauktehnikas rajonam no Valkas pilsētas centralizētā ūdensapgādes sistēmas.